Rekomendacje Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za podarowanie 15 bibliotekom 100 kompletów “Cichego Donu” Michaiła Szołochowa.

<pobierz plik PDF>

Podziękowania Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za wsparcie i pomoc
w organizacji “Balu Integracyjnego dla dzieci”.

<pobierz plik PDF>

Certyfikat Dobroczynności od Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”.

<pobierz plik PDF>

Podziękowania od Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki “Cytadela Syriusza” za pomoc w zorganizowaniu III Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Falkon 2002.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od “Fundacji Dobrze, że Jesteś” za przekazanie 100 egzemplarzy książki “List Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”.

<pobierz plik PDF>

Nominacja do tytułu “Dobroczyńca Roku 2004” przyznawanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga za wsparcie finansowe szóstej edycji charytatywnego “Balu Słowa Polskiego”.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Zakład dla Niewidomych
w Laskach za przekazane książki.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja
w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenia Forum Terenów Zielonych za wsparcie festynu Wakacyjny Półmetek “Za uśmiech dziecka”.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Downa Przedszkole Specjalne Orzeszek za pomoc w organizacji obozu rehabilitacyjnego dla dzieci z wieloraką złożona niesprawnością.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej za przekazane książki.

<pobierz plik PDF>

Podziękowania od Stowarzyszenia Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych “OZON” za okazywaną pomoc i zrozumienie problemu osób niepełnosprawnych.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Zjednoczenia Społecznego “Polska Macierz Szkolna na Białorusi”
za ufundowanie 150 słowników ortograficznych wręczonych uczestnikom Polskiego Dyktanda na Białorusi.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Tomskiej Regionalnej Organizacji Społecznej “Centrum Kultury Polskiej Dom Polski w Tomsku” za przekazane książki.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za sprzedaż jej wydawnictw.

<pobierz plik PDF>

Podziękowania od Fundacji Gazety Podlaskiej oraz Siedleckiego Oddziału NSZZ “Solidarność” za przekazane książki z przeznaczeniem na wsparcie działalności kulturalnej środowisk polskich na Białorusi.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej za wsparcie imprezy “Noc z Andersenem”.

<pobierz plik PDF>

Podziękowanie od Sekretarza Stanu I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej za wkład
w tworzenie wizerunku wojskowej oficyny i realizacji jej zadań w rozpowszechnianiu wartości patriotycznych i obronnych.

<pobierz plik PDF>

Podziękowania od Stowarzyszenia Organizatora Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych “OZON” za podarowane książki na rzecz sieci ośrodków Szkolenia Praktycznego
“Książka i Praca”.

<pobierz plik PDF>

Podziękowania od Fundacji Ex Animo za wsparcie działań Fundacji podczas Wieczoru Charytatywnego “La Soirée Suisse”.

<pobierz plik PDF>