Działalność charytatywna

 

Szefowie firmy, Panowie Jacek i Krzysztof Olesiejukowie, bardzo chętnie uczestniczą
we wszelkiego rodzaju akcjach mających na celu promowanie czytelnictwa,
np. “Szał Czytania”. Wspierają fundacje charytatywne m.in. “Dzieci chorych na choroby układu krwiotwórczego”, “Porozumienie bez barier”, organizacje mniejszości polskiej
na Białorusi, na Ukrainie, na Syberii, w Kazachstanie, a także szkoły, przedszkola,
kluby sportowe, parafie, Świetlice Środowiskowe.

Panowie Jacek i Krzysztof Olesiejukowie należą także do darczyńców Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

Wymienionym organizacjom przekazywane są dary pieniężne i książki.